E-Kammer

Hvad er et E-kammer? (elektronisk andetkammer).
Det skal være et supplement til folkestyret. E-kammeret vil løfte vores demokrati op på et højere niveau, hvor befolkningen har indflydelse på beslutningerne, der træffes i folketinget.
Konkret kommer det til at bestå af ca. 64.000 borgere. De fleste lovforslag/EU direktiver (finansloven dog undtaget) skal til afstemning i E-kammeret.

De ca. 64.000 borgere vil blive udvalgt ved den årlige udvælgelse i indenrigsministeriet.
De ca. 64.000 borgere vil blive tilbudt en plads i E-kammeret. Borgere får kun én periode. En periode vil vare et år, således får alle borgere tilbudt en plads i E-kammeret en gang i deres levetid.

Føler man sig ikke klar, eller har man blot ikke lyst, når man bliver tilbudt en plads i E-kammeret, vil man kunne vente til et andet år.

Et E-kammer er et nyt værktøj/nødbremse/ supplement, der vil benytte den nye teknologiske viden så som Internet/telefonnet/SMS.

Denne nye demokratiske reform vil løfte vores demokrati op på et højere niveau, som vil være til fordel for alle borgere i dette samfund.