Interne_Afstemninger

Når Netdemokratiet er valgt ind i Folketinget, vil afstemningsstrukturen være ny.
Det vil være partimedlemmerne, og dermed dig, der har indflydelse på hvad folketingsmedlemmerne stemmer om.
Når et lovforslag eller EU-direktiv bliver fremsat, vil det være partiets medlemmer der afgiver deres holdning til aktuelle lovforslag og direktiver.
Partimedlemme r og folketingsmedlemmer skal afspejle hinanden.
Partimedlemmern es holdning vil blive afgjort over Internet, telefon og muligvis sms.