Kort_Principprogram

Netdemokratiets fornemmeste princip er at indføre et elektronisk andetkammer (E-kammer). Derefter følger vores sekundære ønsker, hvis flertallet af partimedlemmerne er enige.
Ikke alle emner sendes til afstemning i andetkammeret. Finansloven afgøres udelukkende af førstekammeret/ folketinget.

I Netdemokratiet har mindretallet en afgørende rolle i partiet. Hvis mindst 10% af partiets medlemmer ønsker det, kan mindretallet fremsætte et lovforslag i folketinget.

De fleste af vores møder vil foregå over nettet, de årlige parti konferencer skal forgå live i DK. Uden pressens tilstedeværelse.

Vores parti er hverken højre/venstre orienteret.

Parties politik defineres ud fra, hvad partimedlemmerne stemmer over vores interne net.