Monarkipolitik


Monarkiskat
Da Danmark er et demokrati, kan kongehuset have udspillet sin rolle i vores moderne demokrati.
Netdemokratiet vil fremlægge et kompromisforslag, hvis et flertal af partiets medlemmer ønsker det:

Borgere kan fravælge at betale til monarkiet.
Der vil blive indført monarkiskat (al kirkeskat).

Dette forslag skal fremsættes, hvis det har flertal blandt partimedlemmerne.