Religionspolitik


Privatisering_af_folkekirken
Da Kristendemokraterne ikke kan opnå de 2% det kræver at blive repræsenteret i folketinget,
mener vi, at der er grundlag for en yderligere verdsliggørelse af vores samfund. Hvis flertallet af partimedlemmerne er enige, vil dette forslag blive fremlagt, når Netdemokratiet kommer i folketinget.

Folkekirken skal privatiseres på lige fod med andre religioner. Ingen bloktilskud og ingen løntilskud til personale. Der skal ydes bidrag til vedligeholdelse af kirker inden de afvikles.