Trafikpolitik


Bropolitik
Vi danskere er blandt de højest beskattede i verden, og man mener, at Øresunds- og Storebæltsregionen skal være en succes, der udvikler kraftcentre. Man taler om Ørestaden, men intet er sket. Vi mener at brotaksten er en hindring, og at den skal fjernes.

Hvis Netdemokratiet kommer i folketinget (og et flertal af partiets medlemmer ønsker det), vil vi fremsætte et lovforslag der gør det gratis at køre over Storebælts/Øresunds broerne.
Hvis Femernbroen bliver endeligt vedtaget, sendes det til afstemning i det elektroniske andetkammer, om det skal være gratis at benytte den.