Undervisningspolitik


SU-politik
Om få år vil der være mindre arbejdsdygtige folk til at forsørge den ældre pensionerede generation. For at motivere de unge og bærende kræfter, skal vi prioritere uddannelsessektoren højere, end hvad der er tilfældet i dag.

Når Netdemokratiet kommer i folketinget, vil partiet fremsætte følgende lovforslag, såfrem et flertal af partiets medlemmer ønsker det:

Alle studerende skal være fast månedslønnet på den gældende uddannelse. Det skal kunne lade sig gøre at være uafhængig af SU og forældreindkomst. Lønnen skal lyde på mellem 12000kr-15000kr brutto pr måneden.
For at undgå, at det vil blive en sovepude for enkelte elever, skal der indføres 3 måneders stop-prøver. Bestås den enkelte prøve ikke, må eleven søge andre alternativer.